"FIRST CLASS SECRETARY CAN MAKE AN AVERAGE MANAGER LOOK GOOD, BUT AN AVERAGE SECRETARY CAN MAKE A FIRST CLASS MANAGER LOOK AVERAGE"


Isnin, 30 Mac 2009

Logo KSU


Bentuk segitiga menggambarkan kesinambungan antara profesional, progresif dan produktif dalam melahirkan warga setiausaha yang berilmu, dinamik dan efektif serta mampu memantapkan pengurusan dan pentadbiran kelab/organisasi ke peringkat yang lebih tinggi.

Warna biru dipilih berdasarkan konsep USIM iaitu tempat lahirnya KSU. Selain itu, ia juga melambangkan imej pengkorporatan kepada kelab ini selari dengan tuntutan semasa.

Warna perak dipilih adalah kerana kelab ini ditubuhkan dalam era millennium di mana lahirnya warga setiausaha yang berkaliber, berpandangan jauh dan mampu menghadapi pelbagai cabaran dalam menjana arus permodenan.

Tiada ulasan: